TEHNIKE IZBORNOG MARKETINGA

Slika

Bosnia ars, Tuzla, 1997. (Obim-159 strana A-5 formata)

Autor polazi od konstatacije da našu novu politički stvarnost u sve većoj mjeri odlikuju one karakteristike koje su u globalnim okvirima pogodovale zasnivanju i razvoju savremenog izbornog marketinga. Izvjesno je da će, kada se smire potresi izazvani ideološkim pomacima uspješnost izbornog nastupa stranaka i kandidata zavisiti uglavnom od uspješnosti primjene različitih tehnika komuniciranja sa biračima.

Efikasno upravljanje izbornom kampanjom zahtijeva realizaciju svih klasičnih funkcija menadžmenta. U okviru funkcije planiranja razvija se izborna strategija koja nije ništa drugo do pronalaženje najefikasnijeg načina ostvarivanja izbornog cilja stranke, u uvjetima datih ljudskih i materijalno-tehničkih resursa. U okviru organizacijske funkcije rješavaju se problemi operacionalizacije strateških ciljeva, planiranja realizacije različitih predizbornih aktivnosti i tehnika, te distribucije zaduženja i odgovornosti na izvršioce. Kadrovska funkcija se bavi regrutiranjem, izborom i edukacijom aktivista, volontera, članova izbornog tima i svih ostalih realizatora izborne kampanje.

Funkcija vodjenja rješava probleme formiranja izbornog tima, motiviranja i unutarnjeg komuniciranja. Funkcija kontroliranja se bavi stvaranjem uvjeta za mjerenje podudaranja planirane i ostvarene uspješnosti.

Uspješno upravlajnje izbornim marketingom pretpostavlja znanja o osnovnim principima menadžmenta, u mjeri u kojoj je riječ o upravljačkom procesu uopće, ali i o specifičnim tehnikama osmišljene i funkcionalno organizirane komunikacije stranaka ili kandidata sa biračima, razvijenim u okviru demokratske tradicije višestranačkog gradjanskog društva.

Recenzenti: Prof. dr Mehmed Dedić i Prof. dr Muhamed Nuhić.

0 0