KOD NOVINARSTVA

Slika
Media Plan Institut, Sarajevo, 2006.; ISBN 9958-9736-5-0

Knjiga „Kod novinarstva“ novost je u znanstvenom promišljanju novinarstva i masovnih medija u suvremenoj znanosti o masovnim medijima te masovnom komuniciranju. U njoj se mediji, novinarstvo i masovno komuniciranje analiziraju sa stajališta semiotike i semantike. Malo je autora i u svjetskim razmjerima odlučilo analizirati novinarstvo na toj razini. Djelo je dobro strukturirano, pregledno i logički se razvija u 7 poglavlja, a vrlo je opsežno opremljeno odgovarajućom i veoma bogatom referentnom literaturom, brojnim i relevantnim citatima te indeksom pojmova, pa se time uklapa u standarde znanstvenog rada. Autor se u prvom poglavlju bavi informacijom, i to od konceptualizacije do njezina smisla i značenja. Upozorava na kapacitete matematske teorije informacije, kao i na informacijske vrijednosti (sa)znanja iz medija. Uočivši da se podražaji (novosti) koje nije moguće uklopiti u predtipizirane slike izvjesnosti jednostavno odbacuju i tako im se odriče svojstvo informacije“ autor je objasnio i bit uređivanja savremenih masovnih medija, čiji urednici intuitivno odbacuju informaciju koja se ne uklapa u davno stvorene stereotipe. Drugo i treće poglavlje bave se događajem, ali ne simplificirano, u smislu praktičkih uputa novinarima o tome kako izvještavati, nego iz perpektive istraživanja implikacija različitih konceptualizacija događaja. Ističe se koncept vrijednost vijesti iz čije perspektive se objašnjava proces selekcije i hijerarhizacije vijesti. U poglavlju „Razumijevanje događaja“ govoreći o kodu i dekodiranju stvarnosti, autor ulazi u bit razumijevanja masovnog komuniciranja. „Kada kod shvatimo kao pravilo kombiniranja konkretnih elemenata u tipskim situacijama, tada razumijevanje određenih situacija prepoznatih kao sličnih ili ponovljenih iz našeg iskustva ili našeg saznanja, vodi nužno prema pretpostavljanju i otkrivanju ne samo određenih empirijskih činjenica (očekivanih) nego i odnosa među njima“. Zaključna poglavlja, „Izvori podataka i informacija“ te „Diskurs novinarstva“ logično zaokružuju specifično razumijevanje novinarstva.
Knjiga „Kod novinarstva” je značajan doprinos znanstveno utemeljenom razumijevanju novinarstva. Odlikuje se jasnim i prepoznatljivim autorskim stilom, koji počiva na provjerenim i tačnim činjenicama, dokumentiranosti, te na originalnoj, zanimljivoj znanstvenoj analizi. Autor je na poseban i originalan način upozorio na vrijednosti semiotičke analize te je takvom interpretacijom pružio nov, suvremen pogled na masovno komuniciranje te na novinarstvo i medije. Posebno je vrijedan doprinos u definiranju pojmova te specifičnog tumačenja diskursa novinarstva, što do sada nije bilo dovoljno prisutno u teorijskom pristupu medijima ne samo u Bosni i Herecegovini, nego i znatno šire.
Rencenzenti knjige su: Prof. Dr. Jelenka Voćkić Avdagić sa Univerziteta u Sarajevu i Prof. Dr. Stjepan Malović, sa Sveučilišta u Zagrebu
0 0