KAKO PISATI ZA MEDIJE – DOGAĐAJ –VIJEST- IZVJEŠTAJ;

Slika
Media Plan Institut, Sarajevo, 2005, ISBN 9958- 9736 -2 -6

U knjizi grupe autora koju sačinjavaju: prof. dr. Najil Kurtić, prof. dr. Stjepan Malović, prof. dr. Muhamed Nuhić, doc. Dr. Rade Veljanovski, Lila Radonjić i mr. Melisa Dedović metodično su izložene osnovne metode i tehnike savremenog novinarstva koje se primjenjuju kako u printanim tako i u elektronskim medijima. Knjiga je namijenjena studentima novinarstva i novinarima početnicima. Iz nje mogu naučiti: kako da uočavaju događaje u pojavama oko sebe, kako da prikupljaju i selekcionišu informacije po kriterijumima vrijednosti vijesti, kako brzo i razumljivo sintetizirati činjenice u informacije i vijesti i kako o svemu tome uvjerljivo i jasno napisati zanimljivu priču? Po mišljenju eminentnih recenzenata riječ je o izuzetno korisnom udžbeniku, „kojeg krasi mnoštvo praktičnih primjera, didaktičkih uputa i interaktivnih „prozivki“ studenata za praktičan rad.“. Knjiga je podijeljena u tri poglavlja: Kako pisati za medije, Specifičnosti audio-vizuelnog izraza, te Novinarstvo na webu. Svaki dio ima svoju specifičnost, a svi zajedno čine jednu kompaktnu cjelinu. Od ukupno 175 strana knjige 88 strana je autor prof. dr. Najil Kurtić te je u CIP katalogizaciji, koja je izvršena u Nacionalnoj i univerzitetskoj biblioteci zavedeno da su autori Najil Kurtić ...(et.al.)
Recenzenti knjige su: prof. dr. Vesna Šopar sa Univerziteta Ćiril i Metodije u Skopju i prof. dr. Besim Spahić sa Univerziteta u Sarajevu. Knjiga je preporučena kao osnovna literatura na većini studija novinarstva u regiji.
0 0