MASOVNO KOMUNICIRANJE

Slika
Urednik, Stjepan Malović, grupa autora Malović, S., Maletić,F., Vilović, G., Kurtić, N., predgovor M. Kunzcik, poglavlje Medijska politika, Golden Mrketing – Tehnička knjiga, Zagreb 2014.

Knjiga je udžbenik za studente kopji studiraju masovno komuniciranje na preddiplomskim, diplomskim i doktorskim studijima. Uz predgovor koji je napisao jedan od vodećih evropskih komunikologa Michael Kunczik knjiga sadrži pet dijelova. Prvi dio: Masovno komuniciranje napisao je Stjepan Malović. Drugi dio:Medijska pismenost napisao je Franjo Maletić. Treći dio: Etičnost masovnog komuniciranja napisala je Gordana Vilović. Četvrti dio: Medijske politike napisao je Najil Kurtić. U petom dijelu su prezentirane studije slučaja koje su uradili studenti doktorskog studija Filozofskog fakulteta Sveučilišta uz Zagrebu.
Knjiga je dobila nagradu Dialogos za najbolju knjigu iz oblasti teorije i kulture medija u 2014. godini. Nagradu dodjeljuje Međunarodni naučni časopis Medijski dijalozi iz Podgorice.

Iz recenzija

prof.dr.sc. Nennad Prelog
Riječ je o djelu koje pokriva niz praznina u komunikacijskim znanostima u nas. Istaknuti autori s dugogodišnjim iskustvom u znanstvenom radu te edukaciji na različitim razinama , prihvatili su se velikog posla da na razumljiv i pristupačan način obrade temu masovnog komuniciranja s različitih aspekata toga kompleksnog procesa. Do sada takva knjiga nije postojala i ona je definitivno veliki doprinos razvoju komunikacijskih znanosti. Povijest i razvoj područja, najvažniji koncepti i ideje gotovo svih relevantnih teoretičara, ključne dileme koje se i dan-danas nalaze u središtu pozornosti svjetske znanstvene javnosti, medijska politika i zakonodavstvo, medijska pismenost i etički aspekti ...sve je to sustavno obrađeno u ovom opsežnom djelu koje će sigurno postati i ključno za sve buduće sitraživače masovnih medija.
.....................

prof.dr.sc. Majda Tafra-Vlahović
U ovoj je vrijednoj znanstvenoj knjizi problematika masovnoga komuniciranja zahvaćena u svim njezinim bitnim aspektima. Budući da se informacijska i komunikacijska tehnologija razvijaju mnogo brže nego što znanost može pojmiti pravila složenih društvenih procesa i kretanja koja potiču taj eksplozivni rast, pojačana je potreba za promišljanjem i smirenom obradom tog uzburkanog područja. Produkcija u tom znanstvenom području ni izdaleka ne zadovoljava - ni globalno, a pogotovo u Hrvatskoj . Ovo je uistinu jedinstveno djelo na domaćem tržištu i u tom bi se smislu možda moglo usporediti s klasikom Teorija masovnog Komuniciranja, Denisa McQuaila.
0 0