Rudarske novine i zaštita na radu

Revija rada, 196/87, Beograd (Obim-6 strana B-5 formata)
Autor je metodom analize sadržaja listova rudnika: Banovići, Breza, Djurdjevik, Kreka, Zenica i Tuzla, pokazao da interni mediji ne odslikavaju svakodnevno prožimanje zaštite na radu i proizvodnje te je odbacio kao neutemeljenu hipotezu o pozitivnoj korelaciji uloge zaštite na radu u sadržaju rada rudara i u sadržaju rudarskih novina.

Autor je došao do zaključka da se o sigurnosti rada u novinama piše uglavnom tek kada dodje do poremećaja stabilnosti-akcidenta. U tom slučaju reagovanje novina, odnosno novinara na dogadjaje i akcije koji se preduzimaju u najvećoj mjeri je determnisano otvorenošću izvora informisanja, odnosno aktera poremećaja. Autor zaključuje da kvantitativna i kvalitativna zastupljenost tema zaštite na radu u sadržajima medija interne javnosti ovisi od stupnja aktivnog ispoljavanja stručnjaka i stručnih službi kao izvora informisanja.

(Rad je prezentiran na medjunarodnom savjetovanju o informisanju i propagandi u zaštiti na radu, 18. 09. 1987. Godine u Sava centru- Beograd).
0 0