Public relations-nova strategija komuniciranja s okruženjem

Bosanski jezik, Tuzla, 1997. (Obim-5 strana A-5 formata)
Autor, polazeći od opće prihvaćenog i potvrdjenog stava da u uvjetima kompeticije u svim sferama društvenog života konačan uspjeh bilo koje strukture (političke, privredne, kulturne) u sve većoj mjeri ovisi od raspoloženja javnosti, analizira savremenu BiH situaciju. Izvodi zaključak da opća kompeticija u svim sferama društvenog života BiH, a posebno u ekonomskoj i političkoj, već izvršeni transferi znanja o marketingu kao strategiji upravljačkog odgovora na moć javnosti da distribuira činioce egzistencije i uspješnosti misije strukture i znanja o public relations najavljuju nužnost redefiniranja strategije komuniciranja socijalnih i državnih struktura BiH sa okruženjem, u pravcu primjene savremenih PR koncepata.
0 0