Problem odnosa vjerodostojnosti medija i izbornog opredjeljivanja glasača

/Treći naučni simpozijum: Demokracija-mediji u multinacionalnim sredinama, Sarajevo 1997./ (Obim-7 strana A-4 format)

Autor je realizirao istraživanje javnog mnijenja na uzorku od 1200 ispitanika. Polazna hipoteza je glasila: Utjecaj medija na izborno opredjeljivanje ovisi od trajnih predodžbi glasača o medijima kao vjerodostojnim izvorima informacija o strankama i kandidatima, korisnim za izbornu orjentaciju. Autor smatra da potvrdjivanje medija kao faktora izbornog opredjeljivanja glasača ovisi od: stupnja izloženosti djelovanja medija i predodžbi glasača o medijima kao izvorima vjerodostojnih informacija korisnoh za izbornu orjentaciju.

Predodžbe o medijima kao izvoru za izbornu orjentaciju validnih informacija , zaključuje autor, zasnovane su na neposrednom iskustvu sa medijem a odnose se na:

-predodžbe o demokratičnosti kao spremnosti medija da komunicira poruke kompetitivne sustavu političkih vrijednosti u okviru kojih je artikulirana uredjivačka politika i

-vjerodostojnost informacija komuniciranih kroz medije u prethodnom (prije kampanje) periodu.

Kao izraz akumuliranja iskustava sa pojedinačnim i medijima uopšte struktuiraju se relativno trajne predodžbe o vjerodostojnosti sa kojima glasači u fazi izborne kampanje vrše selekciju medija i informacija kao faktora vlastitog izbornog opredjeljivanja. Autor pod vjerodostojnošću medija smatra od strane recipijenata doživljenu kvalitetu medija da širi istinite informacije iz različitih izvora.
0 0