Događaj kao izvor i predmet informacije

Zbornik radova filozofskog fakulteta u Tuzli broj 1, str: 58-71, Tuzla 1999.; obim: 15 strana, format: B-5.
Autor rasvjetljava postojanje bitnih razlika između empirijskog i medijskog događaja kao i implikacije na novinarstvo konceptualnih razlika u definiranju događaja kod klasičnog i pristupa koji proizilazi iz teorije informacije.

Odmjeravajući značaj i suštinu promjene u prirodnom ili društvenom procesu o kojoj treba izvijestiti novinar je pod utjecajem poznatih ili pretpostavljenih očekivanja publike, kojima se potčinjavaju, uglavnom iz ekonomskih razloga, i urednici i vlasnici medija. Uobičajenoj listi vrijednosti vijesti, oko kojih postoji saglasnost među profesionalcima i teoretičarima ovaj autor dodaje i (1.) relaciju događaja sa referentnim sistemom vrijednosti i (2) televizičnost.
0 0