Hipotetski okvir za razmatranje odnosa logike i mas-medijske poruke

Zbornik radova filozofskog fakulteta u Tuzli broj 2, str: 139-157, Tuzla 2000.; obim: 17 strana, format B-5.
Autor identificira dvije tačke dodira novinarske epistemologije i logike: (1) mas-medijska informacija, odnosno poruka je izraz mišljenja stvarnosti, (2) to mišljenje mora biti logično (rezultat je sređenog niza misli o uzrocima i posljedicama. Autor zaključuje da se u novinarstvu dešava da svaka misao ne odražava (ne reprezentira) nužno stvarno stanje predmeta koji se misli (nije istinita) ali da ona mora ispunjavati formalne uslove logičke ispravnosti inače će biti odbačena.

Propitujući logičku strukturu informacije per se (primarne predodžbe o događaju) autor dolazi do zaključka da je uslov mas-medijske reprezentacije stvarnosti i ideja ne samo jedinstven jezički (semantički) nego i logički kod. Između komunikatora i recipijenta mora biti suglasnost oko sadržine i opsega pojmova.
0 0