Savremeni mediji komuniciranja u kreiranju novog imidža bih

Znak Bosne, str.37 – 40, Zenica 2000.; obim: 4 strane, format: A-4
Autor razvija i dokazuje tezu da Bosna i Hercegovima raspolaže kritičnom masom znanja i vještina o savremenim medijima komuniciranja kao i o tehnikama kreiranja imidža na osnovu koje bi se mogla uključiti, kao aktivni izvor samoreprezentirajućih informacija, u globalne komunikacijske tokove. Glavna prepreka su političke strukture.
0 0