Imidž u funkciji strateškog menadžmenta

Zbornik radova u povodu 25-godišnjice Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, str.59 – 65, Tuzla 2001.; obim: 7 strana, format: A-4.
Fenomen imidža, autor situira u granice dva postulata; (1) imidž je oblik spoznaje stvarnosti, način na koji javnost doživljava okruženje i (2) imidž ne nastaje po principima logičkog zasnivanja sudova, dakle, kao racionalan odnos premisa i konkluzije već kao intuitivni doživljaj stvarnosti, opća impresija ispunjena, uglavnom, estetskim i etičkim odzivom na iskustvo. Iz činjenice da se imidž ne sastoji samo iz semantičkih informacija (saznanja) autor zaključuje da je svaki pokušaj njegovog kreiranja krajnje neizvjestan. Spozanaja strukture imidža uopće je preduslov spoznaje svakog konkretnog imidža pa i svakog odnošenja naspram njega. Utjecaj na imidž je moguće ostvariti, zaključuje autor, samo utjecajem na pojedine elemente njegove trijadne strukture (poznatost, reputaciju i profil).
0 0