Male zemlje u procesu globalizacije (mogućnosti komunikacijskog odgovora)

Stav broj 1, str.34- 39, Tuzla 2002.; obim: 6 strana, format A-5.
Autor razvija tezu da iz same suštine globalizacije kao interakcijskog procesa opće povezanosti proizilazi nužnost da male zemlje, pa i Bosna i Hercegovina napuste inferiorno stajalište koje generira globalofobiju i samoizolaciju, te da prepoznaju u sopstvenom bitku one momente koji obogaćuju svijet. Autor vidi rješenje u planiranoj, kontinuiranoj, sistematičnoj samprezentaciji, usmjerenoj ka globalnom okruženju, putem koje, koristeći se globalnom komunikacijskom infrastrukturom, razjašnjavamo svoje posebnosti razvijajući razumijevanje i interes za njih.

/Rad je prezentiran na Međunarodnom naučnom simpozijumu «Globalization, cultures and media», 27. avgusta – 1. septembra 2001., Inter – university centre Dubrovnik/
0 0