Kako izvještavati o maloljetnicima u sukobu sa zakonom?

Zbornik radova, Filozofski fakultet, Univerzitet u Tuzli, Tuzla, 2006. Vol.31, br. 7, ISSN 1521 – 6021 (str.456-463)
Autor istražuje posebnosti događaja maloljetničke delinkvencije. Postavlja pitanja: šta izvještavanje o maloljetnicima u sukobu sa zakonom čini posebnim u odnosu na izvještavanje uopće ili u odnosu na izvještavanje o crnoj strani života? Da li pridržavanje općih, dobro poznatih profesionalnih novinarskih standarda osigurava «dobro» izvještavanje i u slučaju izvještavanja o događajima u kojima su glavni akteri mlaoljetnici u sukobu sa zakonom? Odgovor na ova pitanja, smatra autor, vodi nas ka definiranju događaja u kojemu su glavni akteri mlaoljetnici kao posebnosti u odnosu na događaj uopće, a potom ka identificiranju posebnosti novinarskog postupka koje proizilaze iz posebnosti tako određenog predmeta izvještavanja. Riječ je o društveno odgovornom izvještavanju koje, po autoru, podrazumijeva jednu vrstu samoograničavanja i novinara i urednika u konzumiranju klasičnih profesionalnih normi (istinitosti, objektivnosti, preciznosti, potpunosti pa čak i aktuelnosti) da bi se dala prednost najboljim interesima maloljetnika. To se u praksi postiže «posebnom» primjenom glavne paradigme novinarskog izvještavanja, poznate kao 5W + H. Autor testira specifičnosti čitanja svakog od ovih pitanja koje proizilaze iz činjenice da se radi o maloljetnim „junacima“ priča.
0 0