Teorijski okvir za marketinšku rekonceptualizaciju politike

Zbornik radova, Ekonomski fakultet u Brčkom, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, br.3, mart 2007. ISBN 978-99938-95-05-3, COBIS.BH-ID 387864 (str. 101-108)
U radu je prezentiran marketinški koncept politike, zasnovan na dijaloškom modelu javnog komuniciranja, čijom bi konzistentnom primjenom, koja iziskuje posvećenost demokratskoj ideji i vladanje savremenim tehnikama i konceprima komuniciranja, bilo moguće, na bazi izvornih očekivanja građana, redefinirati političke odnose u Bosni i Hercegovini (strateške političke ciljeve i nacionalne projekte) zasnovane na klasičnim ideološkim matricama. Pod tim uslovima, jedan je od zaključaka u radu, politički marketing je mogući konceptualni odgovor na potrebu stabilizacije povjerenja u političkoj sferi ispunjenoj nepovjerenjem i sumnjom. Marketing se u političkoj sferi javlja u dvije funkcije: 1) kao način razrješenja statusne ovisnosti vlasti o volji građana izražene kroz moć periodičnih izbora i 2) kao način realnog ostvarenja suvereniteta naroda, iskazivanja i artikulacije opće volje. Autor zaključuje da centralni fenomen političkih procesa opća volja te da je glavni predmet političkog marketinga artikuliranje opće volje i to prije svega u izbornom političkom procesu. To podrazumijeva informiranost političkih subjekata o volji političke javnosti i informiranost političke javnosti o političkim projektima (namjerama) političkih subjekata. Tek pod tim uslovom o politici se može govoriti kao o racionalnoj aktivnosti političkih subjekata kao uspostavljanju instrumentalno – funkcionalne veze između ciljeva, sredstava i objektivne realnosti, kao okvira u kome se odvija politički akt.
0 0