Komparativna analiza izvještavanja o terorističkom napadu u Norveškoj na hrvatsksim i internet portalima Velike Britanije

(koautorstvo sa Marinom Đukić, Sveučilište u Osijeku) Medianali, godište 7, broj 14, prosinac 2013. Dubrovnik
U radu je izvršena komparativna analiza izvještavanja o terorističkom napadu na Norvešku 22. 7. 2011. tri online news portala iz Hrvatske i iz Velike Britanije. Istraživanjem je obuhvaćeno 288 tekstova. Potvrđena je generalna pretpostavka da globalni mediji, uz faktografske informacije, ciljano odašilju i nameću interpretativne okvire koji su pod utjecajem ne samo dominantne kulture vijesti već i više ili manje jasnih interesa različitih globalnih ekonomskih i političkih struktura. Dok se hrvatski online mediji zadovoljavaju pukim preuzimanjem obavještajnih podataka kao istinitih i neupitnih i skoro da ne uokviruju činjenice u kontekst hrvatskog društvenog okruženja, britanski online mediji potiču teme relevantne za „lokalnu“ javnost povezujući izvještavanje o konkretnom terorističkom aktu s imigrantskom politikom i potrebom
preispitivanja britanskog koncepta multikulturalizma.
0 0