UVOD U TEORIJU MAS-MEDIJSKE INFORMACIJE

Slika
Filozofski fakultet, Tuzla, 2000.; obim: 230 strana, format: suženi B-5.

Knjiga je doprinos zasnivanju posebne teorijske discipline, u okviru komunikologije masovnih medija, koja za predmet proučavanja ima mas-medijsku informaciju, odnosno poruku. Autor se fokusira na na pitanja tvorbe i funkcija informacije, na načine na koje novinari opserviraju i poimaju prirodne i društvene procese i reprezentiraju ih javnosti. Novinarstvo je, po ovom autoru poseban način spoznaje stvarnosti a informacija spoznajna kategorija u dvostrukom značenju; i kao instrument razumijevanja akcidenata i svih drugih događaja ali i kao medij simboličke reprezentacije stvarnosti. Ostajući konzistentan u ovakvom razumijevanju funkcije informacije autor gradi svojevrsnu novinarsku epistemologiju i semiotiku, što je originalan poduhvat kod nas. Autor se, naime, pita za funkcije infromacije kako u primarnom razumijevanju događaja, koje se dešava u glavama novinara, tako i u transferu tih slika iz glave komunikatora u glave recipijenata (publike).
Rješenjem Komisije za izdavanje odobrenja za upotrebu novih udžbenika i drugih nastavnih sredstava na visokoškolskim ustanovama Univerziteta u Tuzli broj 03 – 384/2000 od 6. 03. 2000. godine ova knjiga je odobrena za upotrebu.
0 0