BIBLIOGRAFIJA

Objavljene knjige

VOLJA I MOĆ - ogled o političkom marketingu, Prava riječ, Tuzla, 1995.
TEHNIKE IZBORNOG MARKETINGA, Bosnia ars, Tuzla, 1997.
UVOD U TEORIJU MAS-MEDIJSKE INFORMACIJE, Filozofski fakultet, Tuzla, 2000.
KOD NOVINARSTVA, Media Plan Institut, Sarajevo, 2006.
KAKO PISATI ZA MEDIJE – DOGAĐAJ –VIJEST- IZVJEŠTAJ, Media Plan Institut, Sarajevo, 2005.
POLITIČKI MARKETING: PRILOG KULTURI POLITIČKOG KOMUNICIRANJA, UPIM, Banja Luka: 2008.
OSNOVI PISANJA ZA MEDIJE, Media Plan institut, Sarajevo, 2009.
KOMUNIKOLOŠKI OGLEDI, Bosanska riječ, Tuzla, 2011.
MASOVNO KOMUNICIRANJE, urednik, Stjepan Malović, grupa autora Malović, S., Maletić,F., Vilović, G., Kurtić, N., predgovor M. Kunzcik, poglavlje Medijska politika, Golden Mrketing – Tehnička knjiga, Zagreb 2014.
ODNOSI S JAVNOSTIMA, University press, izdanje Magistrat, Sarajevo, 2016.
TABLOIDIZIRANJE STVARNOSTI: metamorfoza dnevnih novina, N. Kurtić, V. Baraković, Z.Hrnjić Kuduzović ... /et.al./ Planjax komerc, Tešanj, 2016.
KVANTITATIVNA I KVALITATIVNA ANALIZA SADRŽAJAUniversity press, izdanje Magistrat, Sarajevo, 2017.
MEDIJI I GLOBALIZACIJAUniversity press, izdanje Magistrat, Sarajevo, 2020.

Učestvovao je, u svojstvu istraživača, odnosno voditelja istraživačkog tima u realizaciji velikog broja naučno-istraživačkih projekata.

Objavio je više od 50 naučnih radova u časopisima u Srbiji, Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini.

0 0